75th Republic Day celebration in RVK Schools

Jan 26 : 75th Republic Day was celebrated with gaiety in Rashtrotthana Schools. Flag hoisting, march-past, address by dignitaries, singing of patriotic songs, dances, stunts etc. were organized.

ಜನವರಿ 26 : ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಪಥಸಂಚಲನ, ಗಣ್ಯರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೊದಲಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Scroll to Top

kosip kosip.org https://kosip.org/ Homepage Anchor text No Anchor Click Here Go Here This Website View Website Website Home