RASHTROTTHANA VIDYA KENDRA (CBSE)

Krinvanto Vishwam Aryam

Affiliation No: 830161

Prayer

Our prayer which is for 35 minutes which includes Mathruvandana, Brahmanada, Meditation and Shanti mantra which relaxes the mind and helps to improve the concentration, attention, devotional feeling and respect towards our tradition and culture.

MATRU PRANAM 1-2-3

   	Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha| 
    Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana||
    Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha|
    Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa||
    Shuklaam Brahmvichaar Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak
    Dhaarinneebhamay Daam Jaad Yaapandhkaaraapahaam.
    Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem Paramaasane Sansthitaam Vande Taam
    Parameshwareem Bhagwateem Buddhi Pradaam Shaaradaam.
     
    He Hamsa vahini gyana dayini amb vimal mati de
    Jag sirmour banaye Bharat vah bal Vikram de amb vimal mati de ||
    Sahas Sheel hruday me bharade jeevan tyag tapomay karade
    Sayyam sakta sneh ka var de swabhiman bhar de . . . . He Hamsavahini || 1 ||
    Lav Kush Druv Prahlad bane ham manavata ka tras hare ham
    Seeta Savitri Durgama phir ghar ghar Bhar de . . . He Hamsavahini || 2 ||
   

BRAHM NAD (OM KAR) 3 TIMES GAYATRI MANTRA,

   	Ratnakara doutpada Himalaya Kireetinim |
    Brahmrajarshi Ratnadya Vande Bharat Mataram||
    Om Dyou Shanti:, Antriksha Shanti:, Prutvi Shanti:,|
    Aap:, Shanti:, Oshadh:, Shanti:, Vanaspatay:, Shanti:,
    Vishwe deva Shanti:, Brahma Shanti:, Sarvam:, Shanti:,
    Shanti rev Shanti:, Samashantiredhi, Om Shanti: Shanti: Shanti"
   

MEANING: "May Goddess Saraswati, who is fair like the jasmine-colored moon, and whose pure white garland is like frosty dew drops; who is adorned in radiant white attire, on whose beautiful arm rests theveena, and whose throne is a white lotus; who is surrounded and respected by the Gods, protect me. May you fully remove my lethargy, sluggishness, and ignorance?"

VANDE MAATARAM

    sujalaaM suphalaaM malayaja shiitalaaM     
    SasyashyaamalaaM maataram || 
    
    
    Shubhrajyotsnaa pulakitayaaminiiM 
    pullakusumita drumadala shobhiniiM 
    suhaasiniiM sumadhura bhaashhiNiiM 
    sukhadaaM varadaaM maataraM || 
    
    
    Koti koti kantha kalakalaninaada karaale 
    koti koti bhujai.rdhR^itakharakaravaale 
    abalaa keno maa eto bale 
    bahubaladhaariNiiM namaami taariNiiM 
    ripudalavaariNiiM maataraM || 
    
    
    Tumi vidyaa tumi dharma 
    tumi hR^idi tumi marma 
    tvaM hi praaNaaH shariire 
    
    
    Baahute tumi maa shakti 
    hR^idaye tumi maa bhakti 
    tomaara i pratimaa gaDi 
    mandire mandire ||
    TvaM hi durgaa dashapraharaNadhaariNii 
    kamalaa kamaladala vihaariNii 
    vaaNii vidyaadaayinii namaami tvaaM 
    
    Namaami kamalaaM amalaaM atulaaM 
    SujalaaM suphalaaM maataraM || 
    
    ShyaamalaaM saralaaM susmitaaM bhuushhitaaM 
    DharaNiiM bharaNiiM maataraM